https://www.douban.com/group/topic/75752857/

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://sanwen.net/a/vxpuqbo.html

 

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://www.douban.com/group/topic/76610800/

[配圖解]在家就能練習的阿根廷探戈的重要技巧,...

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

男生初學探戈時往往面臨如下具體問題,我嘗試給出參考意見:

1、我只學了幾個簡單舞步,旁邊的人卻跳得那麼炫,花樣那麼多,我覺得好丟臉,我沒有勇氣跳下去了。

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://www.verytangostore.com/tango-levels.html

 

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_70eeedda0100x1vk.html

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://agt.52hrtt.com/web/news_info.do?id=B1473838038329

 

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7da9404c0102w9h3.html

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

http://www.weibo.com/p/1001603796098828364608

文章標籤

marktango 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234